+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

فهارست بهاي واحد پايه نظام فنی و اجرایی


عنوانشماره بخشنامهتاریخ ابلاغدریافت فایل
فهرست بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 14021401/7391721401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 14021401/7391731401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 14021401/7391741401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 14021401/7391751401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب سال 14021401/7391761401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته تجهيزات آب و فاضلاب سال 14021401/7391771401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداشت تجهيزات برقي‏، كنترلي و ابزار دقيق تاسيسات آب و فاضلاب سال 14021401/7391781401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته چاه 14021401/7391791401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 14021401/7391801401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 14021401/7391811401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازي سال 14021401/7391821401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 14021401/7391831401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 14021401/7391841401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 14021401/7391851401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 14021401/7391861401/12/28
فهرست شرح رديف رشته كارهاي دريايي و ساحلي سال 14021401/7391871401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 14021401/7391881401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 14021401/7391891401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 14021401/7391901401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق سال 14021401/7391911401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري و تعميرات شبكه انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 14021401/7391921401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 14021401/7391931401/12/28
فهرست بهای واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 14021401/7391941401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 14021401/7391951401/12/28
فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 14021401/7391961401/12/28

© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!