+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

فهارست بهاي اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی


عنوانسالتاریخ ابلاغدریافت فایل
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 140214021402/04/26
نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 140214021402/04/25
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 140214021402/04/25
نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 140214021402/04/25
نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 140214021402/04/25
گازرسانی به صنایع - سال 140214021402/04/25
عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی - سال 140214021402/04/25
خطوط لوله گاز شهری - سال 140214021402/04/25
خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 140214021402/04/25
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 140214021402/04/25
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 140214021402/04/25
تعميرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال 140214021402/04/25
تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر - سال 140214021402/04/25
تعمیرات پالایشگاه - سال 140214021402/04/25
نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 140114011401/05/01
نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 140114011401/04/26
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 140114011401/04/26
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 140114011401/04/26
نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 140114011401/04/26
گازرسانی به صنایع - سال 140114011401/04/26
عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی - سال 140114011401/04/26
خطوط لوله گاز شهری - سال 140114011401/04/26
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 140114011401/04/26
خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 140114011401/04/26
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 140114011401/04/26

© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!