+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

گزارشهای هفتگی قیمتهای محصولات پتروشیمی

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1403/03/27 (نرخ ارز: 425957.83 ریال)

توجه: قیمت گروه محصولات پلی استارین و پلی اتیلن ترفتالات براساس نرخ ارز 285000 ریال اعلام شده است.


شرکتمحصولقیمت هر کیلوگرم (IRR)قیمت هر کیلوگرم (USD)
پتروشیمی آریا ساسولC 3+1432580.34
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک LTL2185/475626391.33
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک تزریقی LIM19224578131.08
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A4505481.06
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI21194444781.05
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A4505481.06
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI21305053721.19
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A4505481.06
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX44603715970.88
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین بادی HBM42653546840.84
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین بادی HBM55103546840.84
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین فیلم HFI51103739060.88
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین فیلم MFI37134399071.04
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 100-FR4241031.49
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 200-FR4241031.49
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 300-FR4241031.49
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 400-FR4002771.41
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 500-FR3877681.37
پتروشیمی تخت جمشیداستایرن بوتادین رابر 17127809941.84
پتروشیمی تخت جمشیداستایرن بوتادین رابر روشن 15028092391.90
پتروشیمی تخت جمشیدپلی بوتادین رابر 12028234221.94
پتروشیمی تخت جمشیدپلی بوتادین رابر 12207829561.84
پتروشیمی شهید تندگویاناسید ترفتالیک3338440.79
پتروشیمی شهید تندگویانآمورف N PET2787450.66
پتروشیمی شهید تندگویانآمورف S PET2815300.67

© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!