+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

گزارشهای هفتگی قیمتهای محصولات پتروشیمی

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1402/08/07 (نرخ ارز: 375004.33 ریال)

اوره پریل فله: 125758 ریال بر کیلوگرم اوره گرانوله فله: 122908 ریال بر کیلوگرم


شرکتمحصولقیمت هر کیلوگرم (IRR)قیمت هر کیلوگرم (USD)
پتروشیمی آریا ساسولC 3+1345140.36
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک تزریقی LIM19223392740.91
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LEC19693347360.90
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A3347360.90
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI21193293930.88
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A3347360.90
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI21303745191.00
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A3347360.90
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین اکستروژن +HEX4460PE803539060.95
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین بادی HBM42653182420.85
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین بادی HBM55103182420.85
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین فیلم HFI51103333200.89
پتروشیمی آریا ساسولپلی اتیلن سنگین فیلم MFI37133916171.05
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 100-FR3946521.06
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 200-FR3946521.06
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 300-FR3946521.06
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 400-FR3714691.00
پتروشیمی بانیارپلی استایرن انبساطی EPS 500-FR3598610.96
پتروشیمی تخت جمشیداستایرن بوتادین رابر 17125985071.60
پتروشیمی تخت جمشیداستایرن بوتادین رابر روشن 15026152861.65
پتروشیمی تخت جمشیدپلی بوتادین رابر 12026131131.64
پتروشیمی تخت جمشیدپلی بوتادین رابر 12205774881.54
پتروشیمی شهید تندگویانآمورف N PET2534040.68
پتروشیمی شهید تندگویانآمورف S PET2559360.69
پتروشیمی شهید تندگویانپلی اتیلن ترفتاالت بطری BG730N2635300.71

© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!